Radiologia

La Fundació Puigvert disposa d'un Servei propi de Radiologia, especialitzat en l'atenció dels malalts de les especialitats pròpies de l'entitat.

 

Es tracta d'un Servei capdavanter en la litotrípsia extracorpòria per ones de xoc, expert en radiologia intervencionista en l'àmbit de la nefrologia i dedicat a aprofundir en el coneixement de la radiologia al servei de les altres especialitats de la Fundació, a través d'equips multidisciplinaris.

Antecedents històrics

Des de la seva creació, la Fundació Puigvert té un equip de radiologia, que va ser estructurat com a servei el 1975. Tant el Dr. Santiago Vives com el Dr. Fernando Izquierdo, directors del Servei en les diferents èpoques de la Fundació, van ampliar el Servei i el van dotar d'equipament modern. El Servei de Radiologia el dirigeix en l'actualitat la Dra. María José Martínez.

Àmbits assistencials

Radiodiagnòstic amb tècniques convencionals i especials, en què destaca la gran experiència en tècniques radiològiques urològiques i la disponibilitat d'equipaments moderns (TAC, ressonància nuclear magnètica, etc.)

Àmbit de tractament en el qual el Servei de Radiologia ha descrit diverses tècniques de treball de radiologia intervencionista i ha dissenyat instrumental que simplifica i facilita la consecució de les finalitats diagnòstiques o terapèutiques buscades. La pràctica reglada i protocolitzada dels procediments percutanis de radiologia intervencionista, de litotrícia extracorpòria o l'aplicació de les noves tècniques ecodirigides motiven la presència i la visita constant de metges d'altres centres nacionals i estrangers a la Fundació, amb la finalitat de conèixer i participar en aquestes activitats. El Servei ha participat de manera activa, a més, en la investigació prostàtica a través d'ultrasons, de la qual té una amplíssima casuística.

Contacte

Centraleta 93 416 97 00

Sol·licitut de consultes privades
93 416 97 07 (De dilluns a dijous de 08:00 a 20:00h i divendres de 08:00 a 18:00)

Sol·licitud consultes Servei Català de la Salut
93 416 97 26 (De dilluns a dijous de 9:00 a 17:00h i divendres de 9:00 a 12:00h)

Sol·licitud consultes Reproduccció Assistida Servei Català de la Salut
93 416 97 00 extensió 4605 (De dilluns a dijous de 10h a 12h)

Notícies

Esdeveniments