Psicologia clínica

La Fundació Puigvert disposa d'un Servei de Psicologia Clínica propi. La seva activitat clínica es vincula a l'assistència dels pacients atesos pels serveis d'Urologia, de Nefrologia i d'Andrologia.

Antecedents històrics

L'any 1971, es va organitzar una consulta de psicologia clínica per tal de donar suport psicològic als malalts del programa de diàlisi. L'experiència va demostrar que altres pacients necessitaven aquest tipus d'assistència, per la qual cosa la dotació va ser ampliada, i va culminar en la creació de la Secció de Psicologia, el 1980, que va passar a la categoria de Servei l'any 1991, sota la direcció del Dr. Lluís Farré. Actualment, aquest Servei està dirigit per Núria Camps i Bellonch.

Àmbit assistencial

Àrea Andrològica: atenció de pacients afectats per disfuncions sexuals (impotència, ejaculació precoç, anejaculació, manca de desig, etc.), parelles afectades d'infertilitat, candidats a programa de reproducció assistida, malalts orientats a implant de pròtesi peniana, demandes de vasectomia i de la seva reversibilitat, patologia sexual femenina, etc.

Àrea Urològica: inclou el tractament de la incontinència urinària i fecal en el nen i en l'adult sense substrat somàtic afectat, trastorns miccionals no imputables a patologia somàtica objectivable (retenció urinària, pol·laciúria, etc.), trastorns psicosomàtics inespecífics de localització genitourinària (cervicotrigonitis, àlgies testiculars, etc.), atenció al malalt uro-oncològic, als nens amb malformacions urogenitals, als pacients derivats de la Clínica del Dolor.

Àrea Nefològica: tractament de pacients afectats per hipertensió arterial essencial; malalts adscrits al programa d'hemodiàlisi periòdica; suport al programa de trasplantament renal i al programa de trasplantament renal de donant viu.

Contacte

Centraleta 93 416 97 00

Sol·licitut de consultes privades
93 416 97 07 (De dilluns a dijous de 08:00 a 20:00h i divendres de 08:00 a 18:00)

Sol·licitud consultes Servei Català de la Salut
93 416 97 26 (De dilluns a dijous de 9:00 a 17:00h i divendres de 9:00 a 12:00h)

Sol·licitud consultes Reproduccció Assistida Servei Català de la Salut
93 416 97 00 extensió 4605 (De dilluns a dijous de 10h a 12h)

Notícies

Esdeveniments