Diabetis i malaltia renal

Què és la Diabetis?

La Diabetis és una malaltia crònica que es presenta com a resultat de la dificultat de l'organisme per utilitzar adequadament els hidrats de carboni, la qual cosa produeix un augment de la glucosa en sang. La causa és la manca de producció d'insulina en el pàncrees o una fallada en la seva utilització.

Tipus de Diabetis:

Tipus 1. - Quan el pàncrees de la persona que la pateix no produeix la insulina que necessita.

Tipus 2. - Quan la insulina produïda pel pàncrees de la persona malalta no és efectiva i no fa la seva funció.

La Diabetis tipus 1 és més comú en nens i adults joves encara que pot presentar-se a qualsevol edat. Les persones amb Diabetis 1 necessiten administrar-se insulina per controlar les xifres de glucosa en sang. La diabetis 1 representa el 5-10% de tota la població amb Diabetis.

La Diabetis tipus 2 és més freqüent en persones grans, particularment les que presenten excés de pes. Actualment, com a conseqüència del sedentarisme i de l'augment de l'obesitat de la població, també es presenta en persones més joves. Sovint, la Diabetis 2 es pot controlar amb dieta, pèrdua de pes i exercici i també amb pastilles. La Diabetis 2 representa el 90-95% de tota la població amb Diabetis.

Quines complicacions pot donar la Diabetis?

Quan la glucosa circula per la sang en lloc de ser usada com energia, augmenta en excés la seva concentració, hiperglicèmia. Això comporta complicacions a curt i mig termini que si no es prevenen poden afectar la majoria de vasos sanguinis del nostre organisme. Les complicacions més significatives a llarg termini són a nivell dels petits vasos com els del ronyó (nefropatia) i la retina (retinopatia) i grans vasos, causant l'anomenada malaltia vascular generalitzada, que afecta cor, cervell i extremitats inferiors. També s'afecta la conducció nerviosa donant lloc a l'anomenada Neuropatia diabètica.

Quins símptomes ens orienten a la presència de Diabetis?

L'inici de la Diabetis tipus I és sovint sobtat i pot incloure símptomes com augment de la freqüència urinària, set anormal, cansament extrem, irritabilitat, pèrdua de pes, infeccions freqüents.
La Diabetis 2 s'inicia de manera gradual i en general no es detecta. A vegades poden aparèixer símptomes semblants als de la Diabetis tipus 1, però molt més atenuats. Amb freqüència els símptomes inicials no es detecten i el diagnòstic de la malaltia es fa tard, anys després del començament de la malaltia. En aquest moment en la meitat dels pacients les complicacions ja són presents.

Qui està en risc de patir diabetis?

Algunes persones poden estar més predisposades a presentar la malaltia. Els factors més rellevants són:

 • La història familiar de Diabetis
 • Excés de pes, particularment obesitat abdominal
 • Edat major de 45 anys
 • Vida sedentària
 • Diabetis durant l'embaràs
 • Anormalitats en la tolerància a la glucosa en dejú anormal

Quin és el tractament?

Dieta, exercici, fàrmacs anomenats antidiabètics orals i finalment insulina.

Es pot prevenir l'aparició de Diabetis o les seves complicacions?

El sobrepès i la vida sedentària són factors modificables que poden influir de manera clara en l'inici d'una Diabetis en persones predisposades. Per tant són dos factors clars que es poden prevenir.

Per què fa mal al ronyó? És molt freqüent? Què es pot fer per prevenir la nefropatia?

La Malaltia renal causada per la Diabetis es presenta en un terç de la població amb diabetis. La primera dada específica que s'estan produint alteracions en el ronyó és la presència d'una proteïna anomenada albúmina en petites quantitats en l'orina. Això alerta sobre la possibilitat que els petits vasos sanguinis que alimenten els ronyons puguin patir mal si no actuem. Hi ha intervencions i fàrmacs que poden prevenir i revertir el dany renal en fases inicials.

Malaltia renal diabètica "Nefropatia diabètica"

La malaltia renal produïda per la Diabetis s'anomena Nefropatia diabètica. És una malaltia crònica i progressiva que es desenvolupa en un terç de les persones amb Diabetis. Els nivells de glucosa elevats en sang afecten els petits vasos de tot l'organisme i també als que formen part dels ronyons. Quan aquests petits vasos o capil•lars estan danyats no funcionen correctament afectant la seva funció, la filtració.

Els productes tòxics es poden acumular a la sang, al mateix temps que altres substàncies necessàries com les proteïnes són eliminades per l'orina de forma no adequada.

Si això progressa, podem arribar a la pèrdua completa de la funció dels ronyons que paren el seu procés de filtració.

Factors de risc per a la malaltia renal en la Diabetis:
 

 • Tabac
 • Pressió arterial elevada
 • Xifres de glucosa en sang no controlades
 • Història familiar de malaltia renal

Signes i símptomes de malaltia renal en la Diabetis:

Els símptomes d'afectació del ronyó poden aparèixer tard, quan l'òrgan ja està molt malmès. És important conèixer els signes primerencs que ens poden alertar de l'inici de dany renal:

 • Proteïnes en l'orina
 • Hipertensió
 • Inflor de cames i rampes
 • Alteració de la funció renal
 • Augment de la freqüència i quantitat de l'orina
 • Menys necessitat d'insulina
 • Nàusees i vòmits
 • Debilitat, pal•lidesa i anèmia
 • Tractament de la Malaltia renal

En les primeres fases del dany renal es pot tractar la Hipertensió, millorar el control de les xifres de glucosa i administrar fàrmacs específics per a la malaltia renal del diabètic. Si el dany renal avança i la insuficiència renal progressa podem arribar a necessitar tractament amb tècniques de substitució de la funció dels nostres ronyons, com la diàlisi i el trasplantament.

Notícies

Esdeveniments