Malaltia Renal Crònica (MRC)

En què consisteix

La malaltia renal crònica (MRC) és una alteració dels ronyons que dura més de tres mesos, i que fa que aquests no puguin realitzar diverses de les seves funcions, fonamentalment l'eliminació de productes de rebuig de l'organisme en l'orina (com la urea, la creatinina i altres).

Quines són les seves causes

La hipertensió arterial, la diabetis mellitus, les malformacions i infeccions urinàries de repetició, malalties obstructives de les vies urinàries, malalties sistèmiques (com el lupus o l'artritis), l'abús de certs medicaments, o malalties hereditàries, són unes de les moltes causes.

Com es diagnostica

Generalment no dóna símptomes fins que està molt avançada, pel que sovint només es diagnostica per analítiques de rutina, amb augments d'urea o creatinina en sang (o disminució del filtrat glomerular), o bé glòbuls vermells, albúmina o proteïnes en l'orina . Pot donar lloc també a anèmia, pressió arterial elevada, ossos febles i problemes de cor o de circulació de la sang

Quin pronòstic té

És molt variable, depenent de la causa. En la majoria de casos la funció renal es deteriora lentament durant anys. La seva detecció precoç i tractament permet alentir la seva progressió. Si la malaltia progressa, produeix insuficiència renal terminal, requerint diàlisi o d'un trasplantament renal per viure.

Quin és el tractament

A part del tractament de la malaltia causant (hipertensió arterial, diabetis ...), és fonamental per a tots els pacients l'estricte control de la pressió arterial, generalment amb l'ús preferent d'alguns fàrmacs, així com portar una vida i dieta específiques i altres medicaments per tractar o evitar les seves complicacions (EPO o eritropoetina, vitamina D, etc)

Com es pot prevenir

L'única forma de prevenció és detectar precoçment la malaltia causant, i afegir en les analítiques de rutina paràmetres de control de la funció renal en sang i orina.

Preguntes freqüents:

Quina és la millor mesura de la funció del ronyó?
La major mesura és la mesura de l'anomenat filtració glomerular

Quina relació hi ha entre hipertensió i ronyó?
La malaltia renal pot causar hipertensió arterial i aquesta, al seu torn, afavoreix la progressió de la malaltia renal creant un cercle viciós

 

Notícies

Esdeveniments