Organització


Patronat i Direcció General

 

Helena Ris Romeu: Presidenta del Patronat

 • Esperança Martí Salís: Presidenta honorífica († 2022)
 • Manel Peiró Posadas: Vicepresident
 • Ramon Massaguer Meléndez: Patró Delegat i Director General
 • Roser Artal i Rocafort: Vocal
 • Xavier Baro i Escales: Vocal
 • Joan Cervera Ripollés: Vocal
 • Joan-Antoni Gallego Lizana: Vocal
 • Alícia Granados Navarrete: Vocal
 • Amèlia Guilera Roche: vocal
 • Sonia Recasens i Alsina: Vocal
 • Carlota Valera i Puigvert: Vocal
 • Humberto Villavicencio Mavric: Vocal
 • Ricard Nel-lo Padró: Secretari no patró

 

 

Àrea d'Activitats Bàsiques

Departament de Serveis Mèdics

 • Lluís Gausa: Director Assistencial i Mèdic. Uròleg.

Serveis Mèdics

 • Joan Palou: Director del Servei d'Urologia
 • Lluís Guirado: Director del Servei de Nefrologia
 • Eduard Ruiz-Castañé: Director del Servei d'Andrologia
 • Francesc Maestre: Directora del Servei de Psicologia Clínica
 • Inmaculada Vives: Director del Servei d'Anestèsia i Reanimació
 • Josefa Martínez: Directora del Servei de Radiologia
 • Rosario Montañés: Directora del Servei de Laboratoris

Departament de Serveis d'Infermeria

 • Esther Franquet: Directora del Departament d'Infermeria

Departament de Serveis Mèdico-administratius

 • Maite Vernet: Directora del Departament de Serveis Administratius, Directora del Servei d'Admissions
 • Cristina Danés: Directora del Servei de Documentació Mèdica
 • Maria Priegue: Directora del Servei de Farmàcia

Coordinadors pluridisciplinars

 • Programa Integral de Qualitat
 • Sílvia Mateu: Coordinadora de Recerca

 

Àrea d'Activitats Complementàries

 

Departament de Serveis d'Acollida i Acomodació

 • Néstor Torrent: Cap del Servei d'Acomodació

Departament d'Economia i Finances

 • Joan Lluís González: Director del Departament d'Economia i Finances
   
 • Munsta Ezquerra: Cap O.T. d'anàlisi de gestió
 • Elisabet Ponti: Servei de Facturació

Departament de Serveis d'Obres i Manteniment

 • Lluís Andreu: Director del Departament de Serveis d'Obres i Manteniment
 • Dolors Ávila: Cap de l'Oficina Tècnica de Planificació d'Obres
 • Eloy Arroyo: Cap del Servei de Manteniment

Departament de Serveis d'Aprovisionaments

 • Francisco Villanueva: Cap del Servei d'Aprovisionaments

Departament de Recursos Humans

 • Gabriel Nieto Fernández Arroyo: Director del Departament de Recursos Humans
 • Yvonne Fernández de Castro: Cap de l'Oficina Tècnica de Prevenció de Riscos Laborals
 • Imma Olmedo: Cap del Servei de Selecció

Departament de Comunicació i Imatge

 • Maria Reales: Directora del Departament de Comunicació i Imatge

Departament de Sistemes d'Informació

 • Núria Homar: Directora del Departament de Sistemes d'Informació

Servei de Secretaria General i Docent

 • Dolors Guart: Cap del Servei de Secretaria General i Docent

Oficina Tècnica d'Escolta al Client

 • Gloria Sintes: Cap de l'Oficina Tècnica d'Escolta al Client

Secretaria General Institucional

 • Llorenç Sotorres: Secretari General

 

Consells i Comitès

Consells d'Assesorament

 • Docència de pregrau
 • Docència i Formació de postgrau
 • Recerca i innovació
 • Qualitat i seguretat

Comitès Tècnics

 • Comitès d'Ètica
  • Ètica assistencial
  • Ètica d'investigació clínica
 • Comitès de coordinació d'activitats
  • Activitats docents de postgrau
  • Activitats de divulgació
 • Comitès de normes, protocols i qualitat
  • Documentació mèdica
  • Fàrmacs
  • Consumibles sanitaris
  • Infeccions
  • Mortalitat
  • Revisió d'Actuacions
  • Transfusions

Consells de Polítiques

 • Comunicació i imatge
 • Inversions
 • Organització
 • Personal

Consells de Regulació

 • Accés i continguts de la informació
 • Compres de nous consumibles

Consells de Seguiment

 • Pressupost d'activitats
 • Pressupost econòmic
 • Pressupost d'inversions
 • Opinió dels clients

Grups de Treball Transversals

 • Actualització de catàlegs i guies
 • Homologació de circuits
 • Normalització d'impressos
 • Observació de normatives legals

 

 

Notícies

Esdeveniments